Mästargasell

Dagens industri har utsett Sveriges ledande tillväxtföretag i 21 år.
Mästargasellen delas ut till ett fåtal företag som har sedan starten blivit Gasellföretag i tre år eller fler.

Kontakt:
Marcus Moren
marcus.moren@di.se
073-147 33 00

Kriterier för att bli MästarGasell

Företaget ska ha utsetts till Gasellföretag minst tre gånger eller fler under de 20 år som Dagens industri har utsett Sveriges främsta tillväxtföretag. Till grund för Gasellundersökningen ligger företagets fyra senaste årsredovisningar. Ett Gasellföretag ska ha:

  • En omsättning som överstiger 10 miljoner kronor.
  • Minst tio anställda.
  • Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senasteräkenskapsåret.
  • Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren.
  • Ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt.
  • I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
  • Sunda finanser.