Norteam lyfter med nischad IT-strategi

IT-bolaget Norteam har de senaste åren närmast prenumererat på Gasellpriser. Företagets vd Martin Norström lyfter fram företagets säljfokus, tekniska skicklighet och ihärdighet som framgångsfaktorer. 

– Det har lett till få misstag och starka kundreferenser, säger han.

Snabbväxaren Norteam har inte alltid haft tillväxt som sitt främsta mål. I stället har fokus legat på att utveckla organisationen och dess kompetenser.

– Tillväxten har blivit en konsekvens av viljan att ständigt utvecklas som organisation, vilket för med sig ett ökat kompetensbehov som utgör grunden för vår organiska tillväxt, säger Martin Norström.

Konkurrensen i IT-branschen är stenhård, men Norteam har lyckats skapa en nisch genom att ständigt förnya och anpassa sina tjänstepaketeringar.

– Vi är ett mindre bolag som ofta slåss mot de större IT-jättarna, och där har vi en fördel i att vi är betydligt mer snabbfotade och flexibla för att möta olika behov. Vi jobbar nära varandra i team och våra tekniska resurser är djupt inblandade i säljprocessen för att säkerställa rätt kundleverans.

En annan avgörande faktor i Norteams framgångsrecept har varit företagskulturen och satsningen på de anställda.

– För att vara en attraktiv arbetsplats lanserade vi 2022 ett personaloptionsprogram. Detta har bidragit till att locka över kompetenta medarbetare till bolaget.

Företaget har även lagt stor vikt vid att skapa en stimulerande arbetsmiljö.

– Sammantaget satsar vi på omfattande personalaktiviteter i form av konferensresor, utbildning samt lokalmässiga utrymmen såsom ett eget gym och gamingyta. Att lyckas bibehålla den lilla organisationens flexibilitet, parallellt med vår tillväxt, har varit en framgångsfaktor.

Innovation och teknikutveckling står centralt i Norteams arbete.

– Vi arbetar i team inhouse och vårt innovationsteam tittar ständigt på nya produkter, tjänster och leverantörer. Bra idéer från våra anställda tillvaratas och premieras. På så sätt genomsyrar utvecklingsprocessen hela företaget, säger Martin Norström.

Ett av Norteams senaste satsningar är CloudPortal, en egenutvecklad SaaS-tjänst. Redan under det första halvåret har man fått in över 10 000 B2B-användare i plattformen. Initiativet grundar sig i en insikt om den växande betydelsen av lokala datorsystem parallellt med webbaserade affärssystem. Norteam identifierade ett behov av effektivisering när det gäller hantering av IT-resurser.

– Utifrån detta började vi leta efter ett sätt att automatisera hanteringen av datorer. Resultatet blev CloudPortal, berättar Martin Norström.

Plattformen utnyttjar Microsofts tekniker som ”Intune” och ”Autopilot”, automatiserar processer kring onboarding och offboarding av IT-användare, inklusive allt från hårdvara och mjukvara till licenser och behörigheter.

– Detta ger kunderna inte bara effektiviserade arbetsprocesser utan även detaljerad översikt och kontroll över sina IT-kostnader genom en dedikerad finansmodul, avslutar Martin Norström.

Ort: Bromma.
Bransch: IT.
Omsättning 2023: 100,68 Mkr.
Resultat 2023: 9,82 Mkr.
Gaseller: År 2021, 2022, 2023.
Läs mer på Norteam.se

Martin Norström, Norteam