Di Gasell hyllar Sveriges mest framgångsrika företag

Anmäl dig här

Gasellundersökningen rankar Sveriges mest framgångsrika företag i 21 län. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag.

För att utses till Gasell måste företaget uppfylla alla kriterier. Vi gör dessutom en helhetsbedömning av bolaget där ytterligare parametrar som visar på sund verksamhet vägs in.

25 augusti 2024 är sista anmälningsdag.

Nedan kriterier måste vara uppfyllda för att anmäla dig till tävlingen:

  • Nettoomsättning på över 10 miljoner kronor*
  • Minst tio anställda*
  • Minst fördubblad nettoomsättning från 2020 till 2023 (alternativt 19/20 till 22/23 vid brutet räkenskapsår)
  • Ökad omsättning varje år de tre senaste åren
  • Ett positivt samlat rörelseresultat de fyra senaste räkenskapsåret.

* enligt senaste årsredovisningen

Om ditt bolag är ett registrerat aktiebolag vars årsredovsningar finns registrerade hos Bolagsverket kommer ditt företag att plockas upp i Dagens industris datakörning för årets Gasellundersökning. Men för att garantera att ni finns med bland företagen vi granskar kan du också anmäla er till tävlingen via formuläret. Särskilda skäl kan också göra att företaget måste anmäla sig för att komma med i bedömningen.

Detta gäller till exempel om:

  • Verksamheter flyttats mellan olika bolag inom en koncern.
  • Ett räkenskapsår är förlängt eller förkortat, så att det inte framgår att företaget växer.
  • Årsredovisningen är sent inskickad till Bolagsverket, så att data inte är tillgängliga när vi gör våra datakörningar.

Fyll i om särskilda skäl för anmälan föreligger

Observera att anmälan endast gäller en tävling. För nästkommande Gaselltävling krävs en ny anmälan. Di kan bara bedöma bolag vars organisationsnummer och bolagsnamn har angetts korrekt. Vid eventuella fel kommer bolaget automatiskt att sållas bort. Frågor om tävlingen? Läs mer under FAQ eller maila till gaselltavling@di.se.

Nytt från @digasell