Sourcian Partners växlar upp i osäkra tider

Snabbfotade företag som anpassar sig snabbt är vinnare i framtiden.
Det menar Ted Nordquist, hjärnan och vd:n bakom Sourcian Partners tillväxtresa:
– Receptet handlar om att bygga upp en robust leverantörskedja som klarar av att stå emot och återhämta sig från störningar.

Mästargasellföretaget Sourcian Partner har blivit synonymt med att omvandla kriser till möjligheter. Under Ted Nordquists ledarskap fungerar företaget som ett bollplank för organisationer som navigerar genom krig och pandemier. Han framhåller vikten av att inte stanna av utan investera även när tiderna är tuffa.

– Att inte satsa på inköp och supply chain i svåra tider gör att man får det ännu svårare.”
Enligt Ted Nordquist leder förändringar oftast till utveckling – och nya möjligheter.
”Snabbfotade företag som har en flexibel organisation och strategi kommer att lyckas allra bäst. Branscher som fokuserar på hållbarhet och cirkularitet har framtiden för sig. Det är viktigt att vara uppmärksam på hur världsläget förändrar kundbeteenden och att snabbt kunna anpassa sina erbjudanden för att möta de nya behoven.

Sourcian Partner är specialiserade på inköp och logistik. Företaget grundade Ted Nordquist i syfte att hjälpa företag att skapa affärsdrivande lösningar som lyfter lönsamheten. I ljuset av de senaste årens händelser har inköps- och logistikstrategier blivit allt viktigare.

– Numera är strategiarbetet inte längre lika bestående. Det krävs allt oftare en omprövning av inköps- och leverantörsstrategier, med ett stärkt fokus på riskhantering, hållbarhetskrav och digitalisering. Målet är ökad flexibilitet och en mer motståndskraftig leverantörskedja för att förutse, reagera på och återhämta sig från störningar.

I tider av osäkerhet kan tillgänglighet vara viktigare än pris. Hur balanserar ni mellan kostnadseffektivitet och leveranssäkerhet?
– Det blir allt viktigare att göra strategiska leverantörsval baserat på omvärlds- och riskanalys. Pris är fortfarande viktigt, men det finns många andra faktorer som spelar större roll. Att överhuvudtaget kunna leverera har blivit viktigare och det såg vi framför allt när halvledare var svåra att få tag på och priset sköt i höjden för ett par år sedan. Idag brottas företag med försenade leveranser och ökade fraktpriser från framför allt Asien. Det gäller att förstå och proaktivt hantera leverantörsrisker för att upprätthålla balansen.

De senaste åren har Sourcian Partner vuxit snabbt. Enligt Ted Nordquist följer det en förutbestämd målbild.

– Vår vision är att bli Sveriges självklara partner inom inköp och supply chain, och för att bli det behöver vi växa både i storlek och geografiskt. Vårt huvudmål är att skapa en attraktiv arbetsplats. Vår personal och vår kompetens är vår främsta tillgång på vår tillväxtresa, säger Ted Nordquist.
Han menar att framtidsutsikterna är goda för fortsatt tillväxt.

– Vi håller oss i framkant i vår bransch, vi attraherar rätt personal och dessutom har vi tjänster som skapar värde för företag oavsett hög- eller lågkonjunktur. Inköp blir en allt viktigare funktion i bolag och med tanke på allt som händer i vår omvärld så behöver det ännu mer fokus. Där kan vi som specialister hjälpa till.

Orter: Göteborg, Stockholm och Helsingborg.
Bransch: Inköpskonsulter.
Omsättning 2022: 34,74 Mkr.
Resultat efter finansnetto 2022: 3,41 Mkr.
Gaseller: År 2021, 2022, 2023.
Läs mer på sourcian.se