Smarta digitala lås minskar strul och ökar säkerheten

Säkerhet och en kostnadsdrivande nyckelhantering är i dag en utmaning för många verksamheter. Det problemet har Swedlock lyckats lösa genom en unik kombination av modern digital låsteknik och traditionella mekaniska lås. Den uppfinningen har även inneburit en fantastisk tillväxtresa för företaget.

Kraven på säkerhet har ökat kraftigt under senare år. Inte minst inom samhällsviktiga verksamheter med kritisk infrastruktur.
– Vi lever i en osäker värld vilket påverkar många verksamheter. Samtidigt är det många som vill slippa det krångel som nyckelhantering oftast innebär. Därför fokuserar vi på att skapa nyckellösningar som är såväl säkra som effektiva och dessutom lätta att använda, säger Johan Hörberg, vd för Swedlock.

Öppnar upp staden
Swedlock har sedan starten 2007 haft som mål att förenkla nyckelhanteringen för samhällsviktiga verksamheter. Då handlade det om hemtjänsten, men snart ville även andra kommunala verksamheter gå samma väg och dra nytta av Swedlocks låssystem.
För att lösa det startade Swedlock en innovativ utvecklingsresa där man använder kundernas befintliga mekaniska låssystem och adderar ny digital teknik och molntjänster.
Även SOS Alarm blev intresserade, vilket snart resulterade i att blåljuspersonal använder Swedlocks låssystem för att ta sig in i portar och lägenhetsdörrar och automatlarmsobjekt.
– Vi kombinerar gammal hederlig låskunskap med modern digital teknik. På så vis kan fler av samhällets aktörer utnyttja låssystemet. Till exempel kan hemtjänst och räddningstjänst öppna alla entréportar och dörrar, samtidigt som renhållningsbolag kan använda samma låssystem för att komma in i soprummen, säger Johan Hörberg.

Slipper leta nycklar
Detta innebär en stor vinst för verksamheter som har många nycklar i omlopp under en dag. Allt sker dessutom med hög säkerhet. Behörighet laddas enkelt på den digitala nyckeln och upphör att fungera efter en viss tid.
Alla låsöppningar loggas också, vilket gör att man får koll på vilka personer som försökt använda ett lås. Det har bidragit till att stölder av tillhörigheter och narkotikaklassad medicin nästan helt upphört hos verksamheter inom vård och omsorg som använder digitala lås i medicinskåp.
– Säkerheten har förbättrats avsevärt hos våra kunder. Samtidigt slipper de det ständiga gisslet och resursslöseriet med att hämta, lämna eller leta nycklar, säger Johan Hörberg.
Utvecklingen av Swedlocks låssystem sker i dag i egen regi.
– Våra lås ser kanske enkla ut, men de är i själva verket komplicerade. Men våra utvecklare gillar utmaningar och att lösa svåra problem. De lägger samtidigt stor vikt vid att göra våra låssystem enkla att både implementera och att använda.

Stadig tillväxt
Fler och fler kommuner har under senare år upptäckt vinsterna av att samhällets aktörer kan samverka och nyttja varandras låssystem. Det gör att Swedlocks lås i dag används av samhällsviktiga verksamheter i närmare 120 kommuner.
Den ökningen syns också i företagets tillväxt. Sedan 2017, när den digitala utvecklingsresan tog fart, har Swedlocks omsättning fyrdubblats, från 41 till 163 miljoner i fjol.
Och det är knappast slut där.
– 2024 räknar vi med en omsättning på 200 miljoner. Vi finns i dag i Sverige, Norge och Danmark och kommer nu även att se över möjligheten att växa i övriga Europa.
Sedan 2022 är Swedlock en självständig del av RCO Security Group.
– På så vis har vi säkrat tillväxten ytterligare. Vi vill bland annat växa inom fler verksamheter med samhällskritisk infrastruktur, men även andra nischer som fastighetsägare.
Den stadiga tillväxten har också gjort att Swedlock fått Di:s utmärkelse MästarGasell.
– Vi är otroligt stolta över alla medarbetare som gjort ett fantastiskt jobb och lagt grunden för den fina utmärkelsen, säger Johan Hörberg.

Ort: Halmstad
Bransch: Tillverkning
Omsättning 2023: 164 Mkr
Resultat efter finansnetto 2023: 14 Mkr
Gasellår: 2017, 2018 och 2022
Läs mer på swedlock.com