CMAX växer med smart projektstyrning

CMAX förnyar byggsektorn med en app för projektstyrning som optimerar arbetsflöden och möter branschens behov.
– När flera marknadsledande verktyg saknade de avancerade funktioner vi behövde insåg jag att jag behövde ta saken i egna händer, säger vd:n Zlatko Lukic.

I en bransch där framgång ofta mäts i betong och stål har Zlatko Lukic byggt något hållbart: en kultur av innovation och tillväxt inom byggsektorn. CMAX har inte bara lyckats överleva på en konkurrensutsatt marknad utan även lyckats växa snabbt genom att bryta ny mark.

– Hemligheten bakom vår framgång är vårt engagemang för digitalisering och ständig förbättring, säger Zlatko Lukic.

Resan till Gasellutnämningarna har dock haft sina utmaningar. När Zlatko Lukic flyttade tillbaka Sverige under finanskrisens svallvågor 2008 var det i en tid av osäkerhet där han stod inför ett kritiskt vägval.

– Efter flera månaders funderingar och efter att ha testat olika jobb bestämde jag mig för att starta eget. Med CMAX var målet att erbjuda olika typer av byggtjänster, och att specialisera företaget inom en specifik nisch inom byggsektorn. Valet föll på gipsentreprenader.

Med en medveten satsning på digitalisering var tanken att man skulle förenkla många arbetsprocesser.

– Men trots investeringar i olika digitala verktyg mötte vi flera utmaningar och besvikelser. Efter att ha jobbat med ett antal marknadsledande projektstyrningsverktyg och försökt lyfta fram vårt behov av mer avancerade funktioner än enbart tidrapportering, tabeller och order, insåg jag att det var dags att ta saken i egna händer, säger Zlatko Lukic.

Han beslutade sig för att skapa en egen app för projektstyrning, specialanpassad för att möta behoven inom byggbranschen. Beslutet fattades att inleda digitaliseringsprocessen genom att förbättra den dagliga kommunikationen med kunder och minska den administrativa bördan av ändrings- och tilläggsarbeten.

– Funktionen att skapa och skicka underrättelser till beställaren vid avvikelser blev mycket uppskattad eftersom den effektiviserade processer i alla led. Ändrings- och tilläggsarbeten utgjorde nästa stora steg i vår digitaliseringsprocess. Efterhand som vi fortsatte att förbättra systemet och utveckla nya funktioner har vi lyckats skapa ett system som möter alla de utmaningar som byggbranschen står inför.

Projektet att utveckla ett skräddarsytt projektstyrningssystem baserat på de faktiska behoven i byggbranschen var både kostsamt och tidskrävande, med många sena nätter som följd, konstaterar Zlatko Lukic:

– Men resultaten, som att kunna självfinansiera appen, behålla vinsten inom företaget och samtidigt öka våra konkurrensfördelar, visade sig vara väl värda ansträngningen. Vårt huvudmål var att minska den administrativa bördan, och det lyckades jag definitivt med.
Under våren lanserar CMAX ett uppdaterat projektstyrningssystem, SPS360.com, som ska göra det möjligt för alla bolag att arbeta mer strukturerat – och framför allt mer lönsamt, enligt Zlatko Lukic:

– Vårt mål är att vidareutveckla systemet och ge bygg- och installationsbranschen möjlighet till stora förbättringar genom att skapa tydligare flöden i administration och produktion.

Ort: Göteborg.
Bransch: Bygg.
Omsättning augusti 2022 (brutet räkenskapsår): 71,6 Mkr.
Resultat efter finansnetto augusti 2022 (brutet räkenskapsår): 3,52 Mkr.
Gaseller: År 2017, 2018, 2019.
Läs mer på www.cmax.se