Svenskutvecklat system gör flygbranschen säkrare med AI

Martin Lidgard och Richard Sandström grundade Web Manuals med fokus på små och medelstora flygbolag.
I dag återfinns några av världens största flygbolag bland kunderna – samtidigt som man har bibehållit en bred kundgrupp inom hela flygindustrin, som flygplatser och flygskolor.

– Genom att ersätta gamla verktyg har vi hittat en ’blå ocean’ av tillväxtmöjligheter. Sedan 2012 har vi vuxit med 42 procent årligen, och det inräknat pandemiåren som slog väldigt hårt mot flygindustrin, säger han.

Web Manuals digitala dokumenthanteringssystem bidrar till ökad effektivitet genom att säkerställa att alla i organisationen är väl förtrogna med de bästa arbetsmetoderna.

– Systemet riktar in sig på flygsäkerhet, vilket är avgörande när man hanterar flygplan som i praktiken är metallrör fulla med bränsle och hundratals passagerare 10 000 meter upp i luften. Web Manuals hjälper till att visualisera och tydliggöra regelförändringar, vilka ofta baseras på lärdomar från tidigare olyckor. Genom att göra det lättare för dem att följa dessa regler bidrar vi till en säkrare flygbransch.

När en marktjänstleverantör missade att internt förmedla en viktig uppdatering i en av våra kunders manualer ledde det till en incident där trucken skadade ett flygplan och orsakade mångmiljonreparationer.

– Tack vare vårt system kunde vår kund bevisa att leverantören hade tagit del av den nödvändiga informationen. Det sparade dem stora belopp i försäkrings- och kostnadsansvar, berättar Martin Lidgard.

Han konstaterar att dokumenthantering har blivit allt mer komplex på grund av fler regelverk, särskilt i Europa, som är världens säkraste flygregion.

– Det handlar främst om mängden regler och behovet av att följa dem. Digitala lösningar är nödvändiga för att hantera detta.

Martin Lidgard menar att AI kommer spela en stor roll i framtiden för digitala dokument:

– Vi har nyligen förvärvat ett AI-företag och integrerat tekniken i vår kärnprodukt. Vår AI-tjänst hjälper personalen att navigera genom omfattande dokumentation med intelligenta sökningar och sammanfattningar. Det är värdefullt i en bransch där piloter kan behöva känna till tusentals sidor med manualer för att kunna säkerställa flygsäkerheten och ofta arbetar under tidspress.

Ort: Malmö.
Bransch: Databehandling & hosting.
Omsättning 2023: 121,2 Mkr.
Resultat efter finansnetto 2023: 3,8 Mkr.
Gaseller: År 2017, 2018, 2019, 2020, 2023, 2024.
Läs mer på webmanuals.aero