Mittlogik bryter ny mark i Nordamerika

Resan startade med två frilansande konsulter i ett litet kontorsrum.
I dag sysselsätter Mittlogik Group 60 medarbetare – och har tre Gasell-diplom hängandes på väggen.
– Vi har etablerat en kultur där alla ska känna sig som en del av något större, säger vd:n Sumesh Pushpangadan.

Ett tydligt engagemang för att få medarbetarna delaktiga – på riktigt. Det är receptet på framgång enligt Sumesh Pushpangadan:
– Vi har alltid prioriterat våra anställdas välmående, både privat och professionellt. Det gäller att få till en balans mellan arbete och fritid om man ska kunna prestera och vara effektiva, säger han,
Global expansion har varit en del av strategin sedan 2013. I dag är bolaget aktivt på tre kontinenter.
– Vi har stött på vår beskärda del av hinder, men omfamnat dem med en positiv syn och lärt oss av våra misstag. Att ha ett team som är engagerat och delar vår vision har varit avgörande för vår globala expansion.
Bland annat har Mittlogik Solutions tagit sig in på den nordamerikanska marknaden.
– Detta steg breddar vår närvaro på marknaden och leder till nya innovationer genom att vi möter nya tekniktrender. Vi har lärt oss hur viktigt det är att känna till lokala marknader och anpassa vad vi erbjuder. Att ha starka lokala team som förstår vår vision och kan hantera lokala utmaningar är också viktigt. Detta bekräftar vår tro på att planerad expansion kan öka vår tillväxt och teknikutveckling, säger Sumesh Pushpangadan.
När det gäller teknologisk utveckling inom IoT och AI påpekar han att cybersäkerhet och funktionssäkerhet kommer att bli allt viktigare framöver:
– IoT och AI har potential att revolutionera olika områden som hälsovård, trafiksäkerhet, automation och klimatpåverkan. Det kommer att vara avgörande att hitta en balans mellan att introducera nya idéer och att se till att lösningarna representerar olika befolkningsgrupper.

Sumesh Pushpangadan har på nära håll följt utvecklingen internt, där två frilansande konsulter numera är 60 konsulter.

– Vi har arbetat hårt för att upprätthålla en kultur där alla känner sig som en del av något större. Det är den kulturen som har fått oss att växa och kommer också att vara avgörande för vår framtid, avslutar han.

Ort: Lund.
Bransch: Dataprogrammering.
Omsättning 2022: 45,27 Mkr.
Resultat efter finansnetto 2022: 2,87 Mkr.
Gaseller: År 2020, 2021 och 2023.
Läs mer på mittlogik.se