Kulturrevolution bakom tillväxtlyft för skånsk Gasell

Trött på branschens konservatism och machokultur blev Christian Kvarnerup entreprenör.
Resultatet? Ett Gasellföretag som omdefinierar spelreglerna.
– Vi ser stora fördelar med att ha en annan syn på företagskulturen, säger Kvarnerups Konsult grundare.

När Christian Kvarnerup startade eget 2016 var han knappast någon duvunge i branschen – med tolv års erfarenhet som elektriker och projektledare.

Men med en stigande rastlöshet, ett stort kontaktnät i byggindustrin och en hunger efter att utmana gamla sanningar lockade entreprenörskapet.

– Jag kände att jag kunde skapa ett bättre arbetsklimat i företaget, där frihet under ansvar är ledordet, säger han.

Christian Kvarnerup konstaterar att bolaget ”erbjuder en unik helhetslösning”, där allt från utförande till konstruktion hanteras under samma tak.
– Genom att erbjuda ett helhetsgrepp tar vi ett större ansvar för våra kunder. Deras transaktionskostnader minskar tack vare att vi tillhandahåller en bredare lösning.

När Kvarnerup Konsult 2021 uppmärksammades i Dagens industri tryckte rubriksättaren på att man som tillväxtraket skyr machokulturen.

– Detta grundar sig i min egen erfarenhet att jag inte tyckte att det var särskilt konstruktivt eller inspirerande i branschen. Vi ser stora fördelar med att ha en annan syn på miljön och företagskulturen. På så sätt skapar vi ett bättre resultat. Vi har inte haft några problem att rekrytera personal. Trivseln är väldigt god, menar Christian Kvarnerup.

Han säger sig vara noga med att skapa utrymme för mjuka parametrar:

– Vi är ett modernt företag att jobba med, vilket har avspeglat sig både hos kunder och medarbetare.

Att balansera snabb tillväxt med lönsamhet kan vara utmanande. Strategin för Kvarnerup Konsult har stavats långsiktighet.

– Lönsamheten kommer lite i andra hand. Vi prioriterar fortfarande tillväxt före lönsamhet men under ekonomisk stabilitet.

I elbranschen talas det mycket om framtidens solenergi. Enligt Christian Kvarnerup är solenergin här för att stanna.

– Efterfrågan är beroende av elpriset och ränteläget. Även här tror vi på en helhetslösning där våra eltjänster kompletteras med solcellsanläggningar. För att nå energimålen måste Sverige satsa på förnybara energislag.

Bolagsnamn: Kvarnerup Konsult.
Ort: Lund.
Bransch: Teknisk konsult inom elteknik.
Omsättning 2023: 17,84 Mkr.
Resultat efter finansnetto 2023: 661 000 kronor.
Gaseller: År 2021, 2022