Interim Search löser företagens konkurrenskraft

Kris efter kris omkullkastar pjäserna på arbetslivets schackbräde.
Men behovet av interimslösningar och nyckelkompetens för företag är kanske större än någonsin.
– Marknaden ökar med mer än tio procent varje år, säger Stefan Granqvist på Interim Search.

När Stefan Granqvist och Wictor Bonde grundade Interim Search 2012 ville de båda ta sig an en utmaning och visa vad de gick för.

– Vi har alltid sett upp till Gasellbolag. Att starta med en högt satt ambition på tillväxt var given, och att hålla sig till en proffsig affärsplan, säger Wictor Bonde.

I tolv år har Mästargasellen Interim Search varit med att skapa en växande marknad för tillfälliga chefer och specialister i Sverige.

– Nyckeln till tillväxt är kopplat till entreprenörens 3F: fokus, fokus, fokus. Som entreprenör är det så lätt att se möjligheter överallt, svårigheten blir att fokusera på en sak, men det är precis det vi gjort. Vi har fokuserat 100 procent på interim management och satsat alla resurser på att bli bäst på det, säger Stefan Granqvist.

Trots lågkonjunktur och stegrande arbetslöshet är det fortsatt hög efterfrågan på kvalificerad kompetens och specifik nyckelkompetens för företag.

– Undersökningar visar att Sveriges vd:ar ser svårigheten att hitta rätt kompetens som den största hindret för att nå deras mål, eller omvänt största risken för deras lönsamhet, konstaterar Wictor Bonde.

I takt med att förändringstakten ökar år för år så ökar även behoven att ha rätt kompetens på plats i rätt tid för att företag ska kunna stå sig i konkurrensen. Det är en faktor som, enligt Stefan Granqvist, gör att ”marknaden som helhet ökar med 10-15 procent per år”.

– Precis som inom executive search väljer företag nästan alltid att anlita ett interimsbolag för att kunna få ett urval av kandidater för ett interimsuppdrag. Det gör att interimslösningar fungerar bättre, och det formar branschen.

Stefan Granqvist har en bakgrund som racingförare och drar jämförelse mellan att driva ett tillväxtbolag och det fartfyllda livet bakom ratten.

– Ur ett företagsstrategiskt perspektiv har racingen lärt mig vikten att ha stenkoll på alla detaljer, det är det som gör helheten; tiondelarna blir sekunder på totalen. På racebanan precis som i ett företag klarar inte en person allt. Det behövs ett team som inspirerar, stöttar och som ger perspektiv.

Ort: Stockholm (och regionkontor i Gävle, Göteborg och Malmö).
Bransch: Interimsrekrytering.
Omsättning 2023: 427 Mkr.
Omsättning 2022: 384,43 Mkr.
Resultat efter finansnetto 2022: 26,32 Mkr.
Gaseller: År 2017, 2018, 2019.
Läs mer på interimsearch.com