Gasellshederspriser

Nominera ditt Gasellföretag till ytterligare tre priser!

Di Gasells priser – Information och nominering

Di Gasell vill hylla duktiga företagare och lyfta de goda och inspirerande exemplen. Därför delar vi ut Årets Supergasell – Di Gasells mest prestigefyllda pris – till det företag som vuxit snabbast av alla Gasellföretag i Sverige varje år.

Di Gasell premierar också bolag som går i bräschen för samhällsutvecklingen, där hållbarhet, jämställdhet och innovation är tre av de viktigaste frågorna för näringslivet i dag. För att sätta strålkastarljuset på de tre frågorna delas hederspriser ut varje år i kategorierna Årets Kvinnliga Gasell, årets Impactgasell och årets Framtidsgasell. Vinnarna utses av en jury och som Gasellföretag kan du nominera ditt företag till dessa priser!

Årets Impactgasell

Näringslivet har en central och viktig roll i att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål. För att uppmuntra och synliggöra detta arbete har Di Gasell tagit fram ett nytt hederspris, Årets Impactgasell. Vi vill premiera tillväxtbolag som särskilt satsar på att agerar för att lösa prioriterade samhällsproblem och styr mot mätbara positiva utfall. Priset går till ett Gasellföretag som, utöver att ha en stark tillväxt, också använder företagandet för att påverka samhället i en mer hållbar riktning.

Årets Kvinnliga Gasell

Det är vår uppfattning att näringslivet blir mer framgångsrikt genom ökad mångfald och bättre jämställdhet. Även om utvecklingen går åt rätt håll är andelen kvinnliga företagare i Sverige fortfarande låg, vilket gör att det också finns få kvinnliga Gaseller. Detta vill vi vara med och ändra på. Genom att dela ut priset Årets kvinnliga Gasell vill vi tillsammans bidra till ökat fokus på kvinnligt företagande.

Årets Kvinnliga Gasell har delats ut sedan 2015 och instiftades tillsammans med Gasells mångåriga partner Grant Thornton. Utmärkelsen tilldelas ett Gasellföretag med kvinnlig vd eller grundare som står för innovation och nytänkande och som på ett tydligt sätt integrerar samhällsnytta i sin affärsidé.

Årets Internationella Gasell

Årets Internationella Gasell är ett nyinstiftat pris där Di tillsammans med Business Sweden vill uppmuntra företag att öka sin globala försäljning.

Vi vill dela ut utmärkelsen till ett Gasellföretag som visar stark exportutveckling under flera år och där företaget har lyckats på minst tre utlandsmarknader med en strategi och affärsmodell som är anpassad till olika geografier. Detta hederspris syftar till att uppmuntra och inspirera andra företagare att våga satsa utanför landets gränser och ta med sig Sverige ut i världen och bidra till en positiv Sverigebild.

Din nominering

4 + 9 =

Di Gasells juryrepresentanter

Stina Liljeqvist

Stina Liljeqvist

Chef strategisk kommunikation

Skandia

Joakim Wiksten

Joakim Wiksten

VD

Serafim Finans

Anna Johnson

Anna Johnson

VD

Grant Thornton

Stefan Trampus

Stefan Trampus

Affärsområdeschef

Tele2 Företag

Helen Rönnholm

Helen Rönnholm

Global Head of Promotion

Business Sweden