Di Gasell hyllar
Sveriges mest
framgångsrika företag

Sverige behöver tillväxt och Sveriges entreprenörer behöver inspiration, praktisk kunskap och goda förebilder. Därför utser Dagens industri de snabbast växande företagen i Sverige till Gasellföretag. Det har vi gjort sedan år 2000.

Gasellundersökningen rankar Sveriges mest framgångsrika företag i 21 län. Undersökningen bygger på företagets fyra senaste årsredovisningar. Mindre än 1 procent av Sveriges aktiebolag uppfyller kraven för att få kallas Gasellföretag.

Gasellkriterier

För att utses till Gasell måste företaget uppfylla alla kriterier. Vi gör dessutom en helhetsbedömning av bolaget där ytterligare parametrar som visar på sund verksamhet vägs in.

Ett Gasellföretag har:

 1. En nettoomsättning som överstiger 10 miljoner kronor, enligt den senaste årsredovisningen.
 2. Minst tio anställda, enligt den senaste årsredovisningen.
 3. Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i den fyraåriga undersökningsperioden.
 4. Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren.
 5. Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren.
 6. I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
 7.  Sunda finanser.

Vanliga frågor

Mitt företag uppfyller kraven för att bli Gasell, men företaget är ändå inte representerat i Gaselltävlingen, varför?

Här är några skäl till att bolag inte kvalificerat sig som Gasellföretag:

 1. Ett ofullständigt första verksamhetsår är den vanligaste orsaken till att företag utesluts ur Gaselltävlingen. För att utses till Gasell måste företaget ha fullgjort fyra hela verksamhetsår som aktiebolag. Det betyder i normalfallet att företaget måste ha varit registrerat för moms och F-skatt samt som arbetsgivare under hela den fyraåriga undersökningsperioden. Dessutom måste företaget ha haft anställda under hela perioden.
 2. Omsättningen för det första räkenskapsåret får inte understiga 500 000 kronor.
 3. Det är vanligt att vi utesluter dotterbolag i koncerner, för att i stället bedöma koncernen som helhet.
 4. I Gasellundersökningen gör vi en helhetsbedömning av företaget där vi går igenom parametrar utöver nettoomsättning och rörelseresultat. Exempelvis låg kreditrating, betalningsanmärkningar och kommentarer från revisorn kan leda till att ett bolag inte kvalificerar sig som Gasell. Bolagen måste också ha revisionsberättelse i den senaste årsredovisningen.
 5. För att komma med i vår bedömning måste företaget antingen fångas upp i våra datakörningar, eller skicka en anmälan till oss före sista anmälningsdatum. Di kan inte garantera att alla företag som är kvalificerade också utses till Gaseller. Vi reviderar inte tävlingsresultaten i efterhand. 

Behöver man anmäla sig till Gaselltävlingen?

Särskilda skäl kan göra att företaget måste anmäla sig för att komma med i bedömningen.

Detta gäller till exempel om: 

 • Verksamheter flyttats mellan olika bolag inom en koncern.
 • Ett räkenskapsår är förlängt eller förkortat, så att det inte framgår att företaget växer.
 • Årsredovisningen är sent inskickad till Bolagsverket, så att data inte är tillgängliga när vi gör våra datakörningar.

Gäller någon av ovanstående punkter ditt bolag, följ nedan instruktioner:

Mejla företagets organisationsnummer och fullständiga namn till gaselltavling@di.se. Du kan även mejla frågor om tävlingen till denna adress.

Observera att anmälan endast gäller en tävling. För nästkommande Gaselltävling krävs en ny anmälan.

Vad händer efter att jag har anmält företaget till Gaselltävlingen?

De anmälda bolagen granskas tillsammans med de bolag som fångas upp i datakörningarna i Gasellundersökningen. Den genomförs i augusti-september varje år, och där avgörs vilka bolag som kvalificerar sig som Gaseller.

Hur får jag veta om mitt företag är ett Gasellföretag?

Gasellföretagen underrättas per brev och mejl i slutet av september och i början av oktober och bjuds in till prisutdelningen för det län där företaget har sitt säte. Där tillkännages sedan länets vinnare.

Var kan jag hitta listor med Gasellföretagen?

Listor med Gasellföretag publiceras länsvis varje höst i Dagens industri, dagarna efter varje prisutdelning. Prenumeranter kan logga in och ladda ned arkivexemplar av tidningar där listorna har publicerats via di.se. Listan med alla årets Gasellföretag publiceras i Dagens industris Gasellbilaga i december varje år.

Kan ni på Di skicka mig en förteckning över samtliga Gasellföretag?

Vi skickar inte ut Gasellistan utan hänvisar till det digitala arkivet på di.se.

Är ni ett Gasellföretag?

Slå på ditt bolags organisationsnummer här för att se vilket/vilka år ni blivit Gasellföretag!

Mer om Di Gasell och Gasellföretagen

Syftet med Di Gasell är att stödja och uppmuntra svenskt näringsliv och företagare som vågar satsa för att växa! Di Gasell finns i hela landet liksom Gasellföretagarna. Vi utser svenskt näringslivs mästare i tillväxt i 21 län.

Under hösten producerar vi Sveriges största kartläggning som ger svar på vad som kännetecknar Sveriges mest framgångsrika företag. Dagens industris journalister bevakar Gasellföretagen året runt.

Begreppet Gasell skapades av den amerikanske forskaren David Birch. Ett Gasellföretag är ett litet snabbväxande företag och som Birch visade redan på 1980-talet det är det dessa företag som skapar de flesta nya jobben, till skillnad från storföretagen som ständigt måste effektivisera och ofta minskar sysselsättningen.