Vanliga frågor

Mitt företag uppfyller kraven för att bli Gasell, men företaget är ändå inte representerat i Gaselltävlingen, varför?

Här är några skäl till att bolag inte kvalificerat sig som Gasellföretag:

  1. Ett ofullständigt första verksamhetsår är den vanligaste orsaken till att företag utesluts ur Gaselltävlingen. För att utses till Gasell måste företaget ha fullgjort fyra hela verksamhetsår som aktiebolag. Det betyder i normalfallet att företaget måste ha varit registrerat för moms och F-skatt samt som arbetsgivare under hela den fyraåriga undersökningsperioden. Dessutom måste företaget ha haft anställda under hela perioden.
  2. Omsättningen för det första räkenskapsåret får inte understiga 500 000 kronor.
  3. Det är vanligt att vi utesluter dotterbolag i koncerner, för att i stället bedöma koncernen som helhet.
  4. I Gasellundersökningen gör vi en helhetsbedömning av företaget där vi går igenom parametrar utöver nettoomsättning och rörelseresultat. Exempelvis låg kreditrating, betalningsanmärkningar och kommentarer från revisorn kan leda till att ett bolag inte kvalificerar sig som Gasell. Bolagen måste också ha revisionsberättelse i den senaste årsredovisningen.
  5. För att komma med i vår bedömning måste företaget antingen fångas upp i våra datakörningar, eller skicka en anmälan till oss före sista anmälningsdatum. Di kan inte garantera att alla företag som är kvalificerade också utses till Gaseller. Vi reviderar inte tävlingsresultaten i efterhand. 

Behöver man anmäla sig till Gaselltävlingen?

Särskilda skäl kan göra att företaget måste anmäla sig för att komma med i bedömningen.

Detta gäller till exempel om:

  • Verksamheter flyttats mellan olika bolag inom en koncern.
  • Ett räkenskapsår är förlängt eller förkortat, så att det inte framgår att företaget växer.
  • Årsredovisningen är sent inskickad till Bolagsverket, så att data inte är tillgängliga när vi gör våra datakörningar.

Hur anmäler man sig till Gaselltävlingen?

Mejla företagets organisationsnummer och fullständiga namn till gaselltavling@di.se. Du kan även mejla frågor om tävlingen till denna adress.

Observera att anmälan endast gäller en tävling. För nästkommande Gaselltävling krävs en ny anmälan.
Sista dagen för anmälan är den 23 augusti 2021.

Vad händer efter att jag har anmält företaget till Gaselltävlingen?

De anmälda bolagen granskas tillsammans med de bolag som fångas upp i datakörningarna i Gasellundersökningen. Den genomförs i augusti-september varje år, och där avgörs vilka bolag som kvalificerar sig som Gaseller.

Hur får jag veta om mitt företag är ett Gasellföretag?

Gasellföretagen underrättas per brev och mejl i slutet av september och i början av oktober och bjuds in till prisutdelningen för det län där företaget har sitt säte. Där tillkännages sedan länets vinnare.

Var kan jag hitta listor med Gasellföretagen?

Listor med Gasellföretag publiceras länsvis varje höst i Dagens industri, dagarna efter varje prisutdelning. Prenumeranter kan logga in och ladda ned arkivexemplar av tidningar där listorna har publicerats via di.se. Listan med alla årets Gasellföretag publiceras i Dagens industris Gasellbilaga i december varje år.

Kan ni på Di skicka mig en förteckning över samtliga Gasellföretag?

Vi skickar inte ut Gasellistan utan hänvisar till det digitala arkivet på di.se.