Gasell Talks 2021

Avsnitt 5. Rum för tillväxt

Kristina Rundbäck, Senior Interior Designer, IKEA.

  • Vad är viktigt för framtidens kontor för varför ska man som medarbetare vilja komma tillbaka till kontoret?
  • Så kan ni spegla era värderingar på kontoret.
  • Hälsa, flexibilitet och identitet.