Gasell Talks 2021

Avsnitt 3. Elin talar om data, besatthet & affärsnytta

Insikter om hur vi rör oss i samhället baserat på anonym och aggregerad rörelsedata från mobilnätet har använts under pandemin för att t.ex. analysera hur vi vi rest och hur restriktioner hörsammats.

Elin vet allt om den här typen av data, och andra typer av platsdata som öppnar för nya möjligheter att arbeta mer smart och hållbart med allt från stadsutveckling, kollektivtrafik och besöksnäring till handel och fastigheter. Hör henne berätta om hur din verksamhet kan skapa mervärde genom att använda rörelsedata och exakt hur besatt man egentligen kan bli av datapunkter.

Läs mer om Telia Crowd Insights här: https://telia.se/crowdinsights