Gasell Talks 2021

Avsnitt 6. Kommer vi att gå starkare ur krisen och hur kan vi leda i kris?

  • Lärdomar från politiken som går att applicera på dagens föränderliga samhälle.
  • Hur man kan vara en god ledare i tider av förändring och oroligheter.
  • Våga fatta beslut.