Vill förenkla rekryteringen – växer i Mästargasellfart

Han startade eget i lågkonjunktur och i en era när kunderna inte hade så stort rekryteringsbehov.
Elva år senare växer Niclas Wates rekryteringsbolag i Gasellfart.
– Vi har sedan starten försökt utmana modellerna i en konservativ och lite trögrörlig bransch, säger han.

LÄS MER om ROI Rekrytering på roirekrytering.se

När Niclas Wate grundade sitt företag 2009 gjorde han det med visionen att hjälpa företag att bli bättre på att rekrytera själva.

– I rekryteringsbranschen är det bara 20 procent av nytillsättningar som görs av anlitade rekryterare, så 80 procent hanterar företagen efter bästa förmåga på egen hand. Vi ville hjälpa de här 80 procenten att göra det bättre.

Elva år senare konstaterar Niclas Wate att man inte betraktar sig som ett traditionellt rekryteringsbolag utan snarare ett teknik- och rekryteringsbolag där kunden kan välja om de vill göra allt själv eller få lite hjälp. Konkurrensen är tuff.

– Många bolag i den här branschen har ju sitt område, riktar sig mot en specifik bransch eller specifika roller, så det finns rum för många. Men det är nog inte så många som har den inriktning vi har där vi riktat hjälper företag att bli bättre på rekrytering. Vi har helt enkelt valt att försöka utmana modellerna i en konservativ och lite trögrörlig bransch.

Propagerar för en ökad flexibilitet

Enligt Niclas Wate vill ROI Rekrytering förenkla rekryteringen och sticka hål på myten om att rekrytering måste vara dyrt och komplicerat.

– Vi vill visa företagen att de själva har mycket att bidra med kopplat till att de känner sitt företag och sina team, och vilka som skulle kunna tänkas passa där. Det blir en bra kombination om de får hjälp med de delar där de inte känner sig trygga, som exempelvis tester eller hur man intervjuar på ett bra sätt. Det handlar om att aktivt propagera för en slags flexibilitet där man kan vara så involverad som man själv önskar.

Att rekrytering är en knäckfråga för många företag märks allt tydligare. Framförallt har behovet och metoderna för att hitta rätt kompetens förändrats en del i takt med att bristyrkena ökat.

– Företagen behöver jobba mycket mer med vad de kan erbjuda snarare än att tänka på vad vi vill ha. Maktbalansen har de senaste åren ändrats något och kommit mer i balans mellan arbetsgivare och arbetstagare, säger Niclas Wate.

Drömmen blev sann

Han hade tidigt en dröm om att ROI Rekrytering skulle bli ett Gasellbolag – även om drömmen till en början kändes avlägsen.

– Vi startade i lågkonjunktur, var okända och på den tiden hade kunderna inte så stort rekryteringsbehov, men Gasellpriset fanns med mig längs vägen som en trigger. När vi väl började växa började vi tro på det på allvar. Vi köpte exempelvis champagneflaskor till alla och gjorde en egen etikett där det stod att vi hade uppnått Gasellkriterierna som vi skulle öppna när vi nått dit. Det var en symbolhandling, att det var något som vi faktiskt trodde att vi skulle kunna uppnå.

Trots att ROI Rekrytering i år blev Mästargasell, ett pris som av Dagens industri delas ut till ett fåtal företag som sedan starten blivit Gasellföretag i tre år eller fler, är ökad tillväxt fortfarande en sporre framöver.

– Jag har tittat på statistiken och sett hur många bolag som har blivit Gaseller fyra eller fem gånger – och det är inte många. Det är klart att det blir allt svårare men nu har vi fått en ny trigger. Det är bara 135 bolag som fått priset fem gånger, så det är dags för det 136:e snart, säger Niclas Wate.

LÄS MER om ROI Rekrytering på roirekrytering.se

FAKTA

ROI Rekrytering

ROI Rekrytering är en helhetsleverantör inom rekrytering, annonsering, utbildning och employer branding, och erbjuder en rekryteringsplattform som stöd. Visionen är att hjälpa företag att bli bättre på att rekrytera, och samtidigt förändra rekryteringsbranschen genom att ligga i framkant.

Omsättning 2019: 25 miljoner kronor.

Omsättning 2018: 19,8 miljoner kronor.

Antal anställda: 25.