Gasellpartners

De kärnvärden som Di Gasell och Gasellföretagen står för – tron på entreprenörskapets möjligheter och företagandets bidrag till samhället genom sysselsättning och innovation – delas av våra partners. De är alla företag med stort engagemang för att hjälpa Gasellföretagen på vägen i deras framtida tillväxt.

Gasellpartners 2020

 

Almi

Ska du göra verklighet av din idé? Vill du bygga ett företag som är lönsamt, växande och långsiktigt hållbart? I så fall borde du vända dig till oss på Almi. Tillsammans kan vi ta ditt företagande till en ny nivå.

Vi på Almi har länge arbetat nära tillväxtföretag. Det har gett oss en unik erfarenhet av de utmaningar som tillväxtföretagande innebär. Det har också lärt oss en hel del om vad som behövs för att lyckas.

Läs mer om Almi: https://www.almi.se/

Aros Kapital

På Aros Kapital är vi experter på företagsfinansiering för små och medelstora företag. Vi är entreprenörer som gör samma sak som bankerna, fast annorlunda. Vi förstår innebörden och vad som krävs att vara ett tillväxtbolag. Finansiering behöver vara snabb, flexibel och personlig. Vi är småföretagarnas kreditgivare och experter på att hjälpa dig att expandera, finansiera investeringar och förvärv, öka personalstyrkan och finansiera varulager.

Läs mer om Aros Kapital: https://www.aroskapital.se

Grant Thornton

Grant Thornton stöttar under ett år cirka 27 000 företag i olika branscher samt organisationer med tjänster inom revision, ekonomiservice, skatt och rådgivning. Det är ett av Sveriges större revisions- och konsultföretag med 24 kontor i Sverige – från Malmö i söder till Kiruna i norr.

Vår vision är ett välmående näringsliv i Sverige. Vi tror på ett samhälle där alla arbetar tillsammans för att ta tillvara på näringslivets innovationskraft och potential. Att arbeta med entreprenörer för att skapa framgångsrika tillväxtbolag är vår drivkraft. Genom att ge ansvarsfulla, hållbara och framtidsinriktade råd till dynamiska ägarledda företag, bidrar vi inte bara till arbetstillfällen utan också till bättre miljö, större social inkludering och stärkt konkurrenskraft.

Grant Thorntons varumärkeslöfte är att hjälpa våra kunder att frigöra potentialen att växa. Kontakta oss idag och se hur vi kan hjälpa just dig och ditt företag.

Läs mer om Grant Thornton: https://www.grantthornton.se/sv/

Google och Digitalakademin

Med Digitalakademin kan du stärka din karriär eller ditt företag i din egen takt, med flexibla och personliga kurser som är utformade för att bygga upp ditt självförtroende och hjälpa dig att lyckas online.

Läs mer om Digitalakademin och Google: https://learndigital.withgoogle.com

Skandia

Vi är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring. Anledningen är enkel: Du ska kunna känna att du bygger grunden till en trygg pension och samtidigt är frisk på vägen dit.
Av våra närmare 2 miljoner kunder är 1,4 miljoner också våra ägare. Det är deras behov och intressen som vi tar tillvara i utvecklingen av Skandia. Som ägare är man med och delar på det överskott verksamheten genererar.

Vi har mer än 600 miljarder kronor under förvaltning och långsiktiga åtaganden gentemot individer, företag och offentlig sektor. Vi bedriver verksamheten på ett ansvarsfullt sätt för att säkerställa god avkastning och för att bidra till hållbart värdeskapande.

Läs mer om Skandia: https://www.skandia.se/foretag

Telia

I över 165 år har vi skapat fler möjligheter för Sveriges företag. Det är vårt arv, vår framtid och vårt samhällsansvar. För att fler företag ska kunna utveckla sina affärsmodeller och sin konkurrenskraft krävs investeringar i smarta lösningar – men vi vet att alla inte kan investera i allt. Därför tar vi hela tiden fram nya tjänster som hjälper alla företag, oavsett storlek, att bli effektivare. Personlig tekniker och rådgivning är några exempel. Nu finns även IT-avdelningen som en skalbar tjänst, där ett expertteam tar ansvar för och har full koll på hela IT-miljön – dygnet runt. För välmående medarbetare, nöjdare kunder, högre lönsamhet och ett mer hållbart företagande.

Välkommen till Folknätet

Läs mer om Telia: www.telia.se/foretag/folknatet

Unionen

En facklig gasell. Så kan man beskriva oss i Unionen. Sedan bildandet 2008 har vi haft en tillväxt på ca 200 000 medlemmar och är nu Sveriges största fackförbund med över 675 000 medlemmar. Hos oss är alla tjänstemän i det privata arbetslivet välkomna, oavsett utbildning och befattning. Bland våra medlemmar hittar du många chefer och dessutom både egenföretagare och studenter.

Vår vision är att tillsammans skapa framgång, trygghet och glädje i arbetslivet. Det gör vi genom att fungera som en konstruktiv samtalspartner i näringslivet som bidrar till att både företagen och dess anställda får möjlighet att växa och stärka sin konkurrenskraft inför framtiden.

Våra 30 000 förtroendevalda och 27 000 klubbar samarbetar varje dag med sina arbetsgivare ute på arbetsplatserna med verksamhetens bästa för ögonen. För även om det flesta av oss har det ganska bra på jobbet idag drivs vi av övertygelsen att saker alltid kan utvecklas och förändras. Allt kan bli bättre!

Läs mer om Unionen: https://www.unionen.se/

Ready Digital

Ready Digital får företag att driva fler och bättre affärer genom att ta ett helhetsgrepp om den digitala närvaron.
I dag rör sig i stort sätt alla företagets kunder, partners och medarbetare i en digital värld. Det är därför viktigt att se möjligheterna med den digitala utvecklingen och bli konkurrenskraftig online.

Digitaliseringen ger företag helt nya möjligheter att utvecklas och sticka ut i konkurrensen om nya kunder. Men begrepp som SEO, konvertering, content marketing och digital marknadsföring kan skapa många frågor. Du vet att något måste göras, men vad? Vi på Ready Digital har lång erfarenhet av att hjälpa företag med affärsdrivande digitala lösningar för framtiden.

Läs mer om Ready Digital: https://www.readydigital.se/