Gasellpartners

De kärnvärden som Di Gasell och Gasellföretagen står för – tron på entreprenörskapets möjligheter och företagandets bidrag till samhället genom sysselsättning och innovation – delas av våra partners. De är alla företag med stort engagemang för att hjälpa Gasellföretagen på vägen i deras framtida tillväxt.

Gasellpartners 2019

 

Almi
Affärsutveckling och finansiering

Ska du göra verklighet av din idé? Vill du bygga ett företag som är lönsamt, växande och långsiktigt hållbart? I så fall borde du vända dig till oss på Almi. Tillsammans kan vi ta ditt företagande till en ny nivå.

Vi på Almi har länge arbetat nära tillväxtföretag. Det har gett oss en unik erfarenhet av de utmaningar som tillväxtföretagande innebär. Det har också lärt oss en hel del om vad som behövs för att lyckas.

Läs mer om Almi: https://www.almi.se/

Aros Kapital
Flexibel och snabb finansiering

På Aros Kapital är vi experter på företagsfinansiering för små och medelstora företag. Vi är entreprenörer som gör samma sak som bankerna, fast annorlunda. Vi förstår innebörden och vad som krävs att vara ett tillväxtbolag. Finansiering behöver vara snabb, flexibel och personlig. Vi är småföretagarnas kreditgivare och experter på att hjälpa dig att expandera, finansiera investeringar och förvärv, öka personalstyrkan och finansiera varulager.

Läs mer om Aros Kapital: https://www.aroskapital.se

EKN
Öka din konkurrenskraft vid export

Det är hos Sveriges mindre bolag som exporttillväxten är som störst. Därför är det självklart för oss på EKN att stötta även er att ta språnget utomlands. Vi har regeringens uppdrag att hjälpa företag att växa genom export, bland annat genom att erbjuda bättre möjlighet till finansiering. Du kan exempelvis öka ditt kreditutrymme genom att EKN delar risken med din bank. Hör gärna av dig, det är både enkelt och kostnadsfritt att kontakta oss för rådgivning. 

Läs mer om EKN: https://ekn.se/globalkonkurrenskraft/

Grant Thornton
Vi ger råd för framtiden

Grant Thornton stöttar under ett år cirka 27 000 företag i olika branscher samt organisationer med tjänster inom revision, ekonomiservice, skatt och rådgivning. Det är ett av Sveriges större revisions- och konsultföretag med 24 kontor i Sverige – från Malmö i söder till Kiruna i norr.

Vår vision är ett välmående näringsliv i Sverige. Vi tror på ett samhälle där alla arbetar tillsammans för att ta tillvara på näringslivets innovationskraft och potential. Att arbeta med entreprenörer för att skapa framgångsrika tillväxtbolag är vår drivkraft. Genom att ge ansvarsfulla, hållbara och framtidsinriktade råd till dynamiska ägarledda företag, bidrar vi inte bara till arbetstillfällen utan också till bättre miljö, större social inkludering och stärkt konkurrenskraft.

Grant Thorntons varumärkeslöfte är att hjälpa våra kunder att frigöra potentialen att växa. Kontakta oss idag och se hur vi kan hjälpa just dig och ditt företag.

Läs mer om Grant Thornton: https://www.grantthornton.se/sv/

Google och Digitalakademin
Få nya kunskaper för en digital värld

Med Digitalakademin kan du stärka din karriär eller ditt företag i din egen takt, med flexibla och personliga kurser som är utformade för att bygga upp ditt självförtroende och hjälpa dig att lyckas online.

Läs mer om Digitalakademin och Google: https://learndigital.withgoogle.com

Ready Digital
Hjälper företag med hela den digitala strategin

Ready Digital får företag att driva fler och bättre affärer genom att ta ett helhetsgrepp om den digitala närvaron.
I dag rör sig i stort sätt alla företagets kunder, partners och medarbetare i en digital värld. Det är därför viktigt att se möjligheterna med den digitala utvecklingen och bli konkurrenskraftig online.

Digitaliseringen ger företag helt nya möjligheter att utvecklas och sticka ut i konkurrensen om nya kunder. Men begrepp som SEO, konvertering, content marketing och digital marknadsföring kan skapa många frågor. Du vet att något måste göras, men vad? Vi på Ready Digital har lång erfarenhet av att hjälpa företag med affärsdrivande digitala lösningar för framtiden.

Läs mer om Ready Digital: https://www.readydigital.se/

Skandia

Vi är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring. Anledningen är enkel: Du ska kunna känna att du bygger grunden till en trygg pension och samtidigt är frisk på vägen dit.
Av våra närmare 2 miljoner kunder är 1,4 miljoner också våra ägare. Det är deras behov och intressen som vi tar tillvara i utvecklingen av Skandia. Som ägare är man med och delar på det överskott verksamheten genererar.

Vi har mer än 600 miljarder kronor under förvaltning och långsiktiga åtaganden gentemot individer, företag och offentlig sektor. Vi bedriver verksamheten på ett ansvarsfullt sätt för att säkerställa god avkastning och för att bidra till hållbart värdeskapande.

Läs mer om Skandia: https://www.skandia.se/foretag

Telenor
Uppkopplade företag är smartare företag

Tekniken utvecklas. Företaget växer. Behoven ändras. Vi hjälper dig att välja hållbara lösningar och tjänster som passar just ditt företag. Vi förenklar arbetsdagen för både stora och små företag.

I dag är det viktigare än nånsin med ett stabilt nät och bra uppkoppling för att du och ditt företag ska kunna utveckla sin affär. Därför har vi satsat på täckning och högre kapacitet oavsett var i Sverige du befinner dig. Nu täcker vi 90 procent av Sverige jämfört med 70 procent 2014. Resultatet är inte bara bättre täckning utan även förbättrad samtalskvalitet och snabbare mobilsurf. Störst skillnad märker du som jobbar i Sveriges glesbefolkade orter.

När världen kopplas upp kopplas den även ihop, och det blir tydligare hur allt hänger ihop. Vad vår roll är i världen, och det ansvar vi måste ta. Därför har Telenor globalt använt mobildata för att följa och bekämpa epidemier, medan vi här i Sverige har gjort hela branscher klimatsmartare med hjälp av smarta uppkopplade lösningar. Vår övertygelse är att uppkopplade samhällen är starkare samhällen.

Läs mer om Telenor och våra smarta lösningar för företag: https://www.telenor.se/foretag/

Hand in hand
Hållbarhetspartner i entreprenörskap

Hand in hand arbetar med heltäckande utvecklingsprogram för entreprenörsträning, bekämpning av barnarbete, hälsa, IT-kunskap, demokrati och miljö. I slutet av 1990-talet engagerade sig Percy Barnevik i verksamheten och han finansierade också de första årens kraftiga expansion.

Vårt mål är att skapa 10 miljoner företag och genom det hjälpa 50 miljoner människor att ta sig ur fattigdom.

Hand in Hand finns i Afghanistan, Indien, Kenya samt Zimbabwe och har även, i samarbete med partners, verksamhet i Myanmar och Kambodja. Hittills har vi bidragit till att över 2,6 miljoner företag och 4 miljoner jobb har skapats eller vidareutvecklats i våra verksamhetsländer.

Läs mer om Hand in Hand: https://www.handinhandsweden.se/foretag/