Gasellpartners

De kärnvärden som Di Gasell och Gasellföretagen står för – tron på entreprenörskapets möjligheter och företagandets bidrag till samhället genom sysselsättning och innovation – delas av våra partners. De är alla företag med stort engagemang för att hjälpa Gasellföretagen på vägen i deras framtida tillväxt.

Gasellpartners 2021

 

Almi

Ska du göra verklighet av din idé? Vill du bygga ett företag som är lönsamt, växande och långsiktigt hållbart? I så fall borde du vända dig till oss på Almi. Tillsammans kan vi ta ditt företagande till en ny nivå.

Vi på Almi har länge arbetat nära tillväxtföretag. Det har gett oss en unik erfarenhet av de utmaningar som tillväxtföretagande innebär. Det har också lärt oss en hel del om vad som behövs för att lyckas.

Läs mer om Almi: https://www.almi.se/

Aros Kapital

På Aros Kapital är vi experter på företagsfinansiering för små och medelstora företag. Vi är entreprenörer som gör samma sak som bankerna, fast annorlunda. Vi förstår innebörden och vad som krävs att vara ett tillväxtbolag. Finansiering behöver vara snabb, flexibel och personlig. Vi är småföretagarnas kreditgivare och experter på att hjälpa dig att expandera, finansiera investeringar och förvärv, öka personalstyrkan och finansiera varulager.

Läs mer om Aros Kapital: https://www.aroskapital.se

Business Sweden

Vill du expandera globalt? Business Sweden hjälper svenska företag öka sin globala försäljning, vi erbjuder strategisk rådgivning och praktiskt stöd på fler än 40 marknader. Ta kontakt med oss idag och berätta om dina behov.

Läs mer om Business Sweden här: https://www.business-sweden.com

Grant Thornton

Vi hjälper dig som är entreprenör med insiktsfulla råd, relevanta beslutsunderlag och smarta digitala tjänster för att ge dig ett dygn med fler timmar. Vår roll är att vara bollplanket som effektiviserar din intensiva vardag, löser problem samt bidrar med erfarenhet, uppslag och idéer. Vårt mål är detsamma som ditt – att ditt företag ska växa hållbart och nå sin fulla potential.

Läs mer om Grant Thornton: https://www.grantthornton.se

SJ

Når ni era klimatmål? Har ni koll på ert resande? Vi erbjuder våra företagskunder kostnadsfri uppföljning och statistik samt tips och råd om hur ni kan spara både tid, pengar och miljö genom att välja tåget som färdsätt.

Idag är hållbart resande en förutsättning för att vara en attraktiv arbetsgivare. Både kunder, investerare och anställda ser ett aktivt hållbarhetsarbete som en hygienfaktor. Bli företagskund hos SJ så hjälper vi er mot framtidens affärsresande. 

Läs mer om SJ: www.sj.se/foretag

Skandia

Vi är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring. Anledningen är enkel: Du ska kunna känna att du bygger grunden till en trygg pension och samtidigt är frisk på vägen dit.
Av våra närmare 1,7 miljoner kunder är 1,4 miljoner också våra ägare. Det är deras behov och intressen som vi tar tillvara i utvecklingen av Skandia. Som ägare är man med och delar på det överskott verksamheten genererar.

Vi har mer än 800 miljarder kronor under förvaltning och långsiktiga åtaganden gentemot individer, företag och offentlig sektor. Vi bedriver verksamheten på ett ansvarsfullt sätt för att säkerställa god avkastning och för att bidra till hållbart värdeskapande.

Läs mer om Skandia: https://www.skandia.se

Telia

I över 165 år har vi skapat fler möjligheter för Sveriges företag. Det är vårt arv, vår framtid och vårt samhällsansvar. För att fler företag ska kunna utveckla sina affärsmodeller och sin konkurrenskraft krävs investeringar i smarta lösningar – men vi vet att alla inte kan investera i allt. Därför tar vi hela tiden fram nya tjänster som hjälper alla företag, oavsett storlek, att bli effektivare. Personlig tekniker och rådgivning är några exempel. Nu finns även IT-avdelningen som en skalbar tjänst, där ett expertteam tar ansvar för och har full koll på hela IT-miljön – dygnet runt. För välmående medarbetare, nöjdare kunder, högre lönsamhet och ett mer hållbart företagande.

Välkommen till Folknätet.

Läs mer om Telia: www.telia.se/foretag/folknatet