Gasellföretaget brandsäkrar världsutställningen i Dubai

Vem trodde för 30 år sedan att trä skulle vara ett vanligt förekommande byggnadsmaterial år 2020? Svaret är Thomas Bengtsson, som valde att lita på magkänslan och grundade Woodsafe, vars fokus ligger på att brandsäkra trä.
– De sista åtta-tio åren har det tagit fart på riktigt, säger han.

Läs mer om Woodsafe

Det Västeråsbaserade bolaget Woodsafe är en förädlingslänk mellan leverantörer och beställare av trä och gör som namnet antyder trä till ett säkrare, brandskyddat byggnadsmaterial.

På ett gammalt brandövningsområde har man under lång tid byggt upp en egen anläggning där träet impregneras och torkas. Här behandlas träpanel, både för inomhusbruk – exempelvis idrottshallar och konserthus – samt utomhusbruk. Träfasader har de senaste åren blivit allt mer trendigt och är numera vanligt förekommande i stora, nybyggda lägenhetskomplex. Den som åker förbi ett nyproducerat bostadshus beskådar med stor sannolikhet en fasad brandskyddad av Woodsafe.

1 200 projekt på ett år

När verksamheten startade för 30 år sedan såg det dock annorlunda ut. På 1990-talet tilläts inte användandet av trä i den omfattning eller på det sätt som görs i dag. Men vid millennieskiftet hände något. Vd och grundare Thomas Bengtsson berättar:

– Regelverket öppnades vilket innebar att efterfrågan på våra tjänster ökade rejält. Och de sista åtta-tio åren har det tagit fart på riktigt. Mycket tack vare miljömedvetenheten och de ringar på vattnet som uppstått efter lyckade projekt.

Och siffrorna talar sitt tydliga språk. Förra året deltog man i över 1 200 projekt och omsatte 68 miljoner kronor, en ökning på 15 procent mot 2018.

– Vi är inblandade i många prestigeprojekt som i sin tur skapar nya affärer. Det märks att marknaden litar på grundidén.

Fler anledningar till Woodsafes framgångar säger Thomas Bengtsson är engagerad personal som ställer upp i tid och otid, samt att man tidigt vågade satsa – redan innan efterfrågan fanns.

– Vi chansade under resans gång och byggde upp anläggningen innan vi visste hur marknaden skulle se ut. Men vi litade på magkänslan och det gav resultat.

Intresse från utlandet

För det är en marknad som växer. Den tydliga trenden med en byggsektor som drar mot trä märks inte bara i Sverige, utan även i länder som Holland, Frankrike och Belgien.

– Det är många nya aktörer som söker upp oss. Fokus ligger nu på att komma ut på närliggande marknader i Europa, men vi har även intresse från USA och behandlar trä till exempelvis världsutställningen World Expo i Dubai 2020.

Nästa steg för Woodsafe är nu att optimera verksamheten så att man kan möta nya krav från utländska aktörer.

– Vi har flera nya partnerprojekt på gång och med nya marknader behövs nya rutiner. Så vi stramar upp kedjan för att kunna leverera på bästa sätt, avslutar Thomas.

Läs mer om Woodsafe

FAKTA

Woodsafe

Woodsafe Timber AB är en förädlingslänk mellan leverantörer och beställare av trä som brandskyddar trä för både inomhus- och utomhusbruk.

Omsättning 2019: 68 miljoner.

Omsättning 2018: 59 miljoner.

Ökning: 15,2 procent.

Antal anställda: 21.