Byggföretaget storsatsar: Ska dubbla omsättningen på tre år

En trygg grund att stå på i kombination med en offensiv plan för de kommande åren.
Faluföretaget D&B Bygg siktar på fortsatt tillväxt.
– Med kunden alltid i centrum och med en lösningsorienterad organisation har vi har principen att aldrig tacka nej till ett jobb, säger vd Håkan Tellner.

Läs mer om D&B Bygg

Byggföretaget D&B Bygg är baserat i Falun och har hela Dalaregionen som sin arbetsplats. DB utför projekt till privatpersoner och företag, men till allra största del är bolaget anlitat av offentligheten tack vare ramavtal med Falun, Borlänge och Mora kommun. Tack vare dessa avtal har man ett kontinuerligt inflöde av uppdrag – av mycket varierande karaktär.

– Det kan vara allt från små dagsprojekt till stora nybyggnads- och eller renoveringsprojekt i 50-miljonersklassen, säger Håkan Tellner, vd.

– Vi har nischat oss mot just ramavtal och har i princip alla avtal man kan ha lokalt. Det ger oss en trygg och stabil grund att bygga vidare på.

Expanderat kraftigt senaste åren

Och det är en stabil bas som vuxit snabbt och rejält de senaste åren. År 2015 omsatte man 56 miljoner kronor, att jämföra med 124 miljoner 2018. Tack vare flera år av stark tillväxt har bolaget tilldelats även utmärkelsen Mästargasellen.

– Det har egentligen inte varit en strategi för oss att öka så mycket, men vår lösningsorienterade organisation och att alltid sätta kunden i centrum har lagt grunden till att många projekt kommer naturligt. Vi har vår princip att aldrig tackat nej till jobb och lösa de problem som kunden kan stå inför. Den andra biten löser vi bara efterhand, säger Håkan.

I takt med att omsättningen har även personalstyrkan ökat kontinuerligt de senaste åren. I dag är man 48 anställda.

– Personalen är vår absolut största tillgång som vi värnar extra om. Det är ju de som är DB Bygg med sin kompetens och sitt kunnande. Jag vill att våra anställda ska känna både stolthet, trygghet och att de verkligen trivs på jobbet.

Håkan menar att det är viktigt för ett företag som vuxit kraftigt att vara transparent och konkret, samt att ha en ständigt pågående dialog med alla anställda. Man arrangerar därför återkommande månatliga frukostar där alla medarbetare – som vanligtvis är utspridda på olika byggprojekt och arbetsplatser – dels får ett tillfälle att träffas, men även för att ta upp frågor och tankar. Ledordet är högt i tak.

– Jag uppmanar alla som har eventuella funderingar att skicka dom till mig, så vi kan ta upp det för diskussion inför alla i företaget. Syftet är att skapa en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och delaktiga.

Vad är nästa steg för D&B Bygg?

– Vi ska behålla den grund vi har med ramavtal och samtidigt utveckla bolaget genom att satsa mer på entreprenadmarknaden med offentliga upphandlingar, funderingar kring egna projekt är en annan satsning som diskuteras på ledningsnivå. Vi har redan börjat med och genomfört en första entreprenad. Inom tre år räknar vi med att omsätta omkring 200 miljoner kronor om året, med en god lönsamhet.

Läs mer om D&B Bygg

FAKTA

D&B Bygg

D&B Bygg är ett byggföretag baserat i Dalarna som utför alla tänkbara bygg- och renoveringsprojekt för Falun, Borlänge och Mora kommun, samt företag och privatpersoner.

Antal anställda: 48.